بررسی رابطه بین هوش هیجانی،هوش اخلاقی و قانون مداری دانش آموزان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی،هوش اخلاقی و قانون مداری دانش آموزان شهرستان لاهیجان

اطلاعات فایل

 • نویسنده: محسن صادقی
 • دسته بندی: علوم اجتماعی و تربیتی
 • قیمت: 4000 تومان
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی،هوش اخلاقی و قانون مداری دانش آموزان شهرستان لاهیجان
 • قالب: WORD
 • تعداد صفحات: 28

چکیده

دانش آموزان نیروهای فعال جامعه محسوب می شوند؛ از آنجا که سرنوشت آینده کشور در دست آنان خواهد بود، بنابراین لازم است این افراد مسئول و متعهد تربیت شوند تا جامعه را به سوی اهداف متعالی، هدایت نمایند. این تحقیق، با هدف بررسی و تعیین میزان قانون مداری و رابطه آن با هوش اخلاقی و هوش هیجانی در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان لاهیجان، در سال 1392 انجام شد. با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه­گیری خوشه ای چندمرحله ای به تعداد 200 نفر نمونه انتخاب شدند، با پرسشنامه های هوش هیجانی، هوش اخلاقی و قانون مداری، داده ها جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که میزان قانون مداری کلی در دانش آموزان در حد زیاد و خیلی زیاد (84%)، هوش اخلاقی (5/94%) و هوش هیجانی (5/74%) بودند، کلیه متغیرهای مورد بررسی در سطح کاملاً مطلوب بودند. نتایج دیگر نشان داد که بین هوش هیجانی، هوش اخلاقی با قانون مداری دانش آموزان رابطه وجود دارد و بیشترین تبیین در قانون مداری مربوط به هوش اخلاقی است، به طوری که مجذور ضریب همبستگی () برابر با 296/0 است، بین هوش اخلاقی با هوش هیجانی، بین هوش هیجانی با قانون مداری و بین هوش اخلاقی با قانون مداری دانش آموزان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین جنسیت با هوش هیجانی، هوش اخلاقی با قانون مداری رابطه ای به دست نیامد؛ ولی میزان تحصیلات با قانون مداری در جامعه و قانون مداری کلی، رابطه معنی دار داشت. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

پاورپوینت مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها

دانلود پاورپوینت مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها (<br /> <h3>فصل سوم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها تالیف دکتر زاهدی)

اطلاعات فایل

 • نویسنده: رضا احمدی
 • دسته بندی: مدیریت
 • قیمت: 4000 تومان
 • عنوان: دانلود پاورپوینت مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها (فصل سوم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها تالیف دکتر زاهدی)
 • فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
 • تعداد اسلاید: 57 اسلاید
 • دسته: مدیریت (سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم)

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی

عنوان پروژه: عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی در بین دانشجویان

اطلاعات فایل

 • نویسنده: امید حسین پور
 • دسته بندی: مدیریت
 • قیمت: 4200 تومان
 • فرمت: word
 • تعداد صفحات: 60

چکیده

پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی در بین دانشجویان گروه مدیریت صنعتی دانشگاه قم می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای10 آیتمی بر اساس نتایج یک تحقیق مقدماتی با سوالات باز برای بررسی عوامل موثر درانتخاب رشته مدیریت صنعتی تهیه شده است که پس ازبررسی روایی پرسشنامه، پایایی آن با اجرا بر روی 100نفر از دانشجویان گروه مدیریت صنعتی دانشگاه قم بررسی گردید،روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است بر طبق نتایج آزمون تحلیل عوامل موثر، از سه عامل شغلی، خانوادگی دوستان و فردی تشکیل شده است افراد اگر با فراهم بودن شرایط لازم با آگاهی و از روی علاقه به تحصیل بپردازند قطعا جامعه ای پویا وخودکفارا پدید خواهند آورد که در آن خوشبختی و رضایتمندی را می توان در زندگی افراد جستجو کرد. با این حال نبود علاقه به رشته تحصیلی می تواند تنها یکی از دلایل مهم بی انگیزگی و افت تحصیلی دانشجویان باشددر این مقاله به منظور بحث و بررسی پیرامون چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار، عوامل موثر به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم می شوند و سپس تشریح جزئیات هر گروه صورت می گیردباتوجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان رشته مدریت صنعتی باید برای حل این معضل از کلیه سازمانهای مرتبط به منظور تهیه و اجرای یک طرح جامع و فراگیر در زمینه اشتغال استفاده شود. آنچه که در تدوین طرح فوق باید مدنظر قرار گیرد توجه به عوامل اصلی موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان رشته مدیریت صنعتی و مسئولیت دادن به سازمانهای مرتبط با آن استپس از بررسیهای فراوان و تجزیه وتحلیل اطلاعات و بررسی عوامل مهم در این باره می توان اینگونه ابراز داشت که دانشجویان با آگاهی کافی وارد دانشگاه نشده اند ونیز والدین آنها در انتخاب آنها نقش مستقیمی داشته اند ونیز نگاه مدرک گرایی موجب آن گردیده است تا مسئله علاقه اندکی نادیده گرفته شود و همینطور عدم توجه به آینده و بازار کار رشته ونیز عدم توانایی اساتید در جذب و علاقه مند کردن دانشجویان نشان می دهد که در مجموع وبه طور نسبی میزان علاقه دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی خود در سطح پایین قرار دارد. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه

بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه

اطلاعات فایل

 • نویسنده: حمید مشهدی زاده
 • دسته بندی: آمار و ریاضی
 • قیمت: 5000 تومان
 • فرمت فایل: WORD قابل ویرایش
 • تعدادصفحات: 27
 1. معرفي جامعه و تعيين نمونه
 2. جداول داده ها
 3. محاسبات آماري
 4. رسم نمودارها
 5. نتيجه گيري
 6. نمونه پرسشنامه

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید