ترجمه مقالات روانشناسی

ترجمه مقاله طبقه بندی تصاویر خشونت آمیز وب بر اساس توصیف کننده های رنگ MPEG7
عنوان انگلیسی مقاله: Violent Web images classification based on MPEG7 color descriptors عنوان فارسی مقاله: طبقه بندی تصاویر خشونت آمیز وب بر اساس توصیف کننده های رنگ MPEG7. دسته: روانشناسی – کامپیوتر و فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه […]
ترجمه مقاله در جست وجوی هویّت
عنوان انگلیسی مقاله: Quest For identity عنوان فارسی مقاله: در جست وجوی هویّت. دسته: روانشناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 4 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه هویّت چیست؟ اول از همه اینکه هویّت یک فرآیند است نه یک چیز «یافت شدنی». شاید بتوان […]
ترجمه مقاله عقیده کاوی و کاربردهای آن
عنوان انگلیسی مقاله: A State Of The Art Opinion Mining And Its Application Domains عنوان فارسی مقاله: عقیده کاوی و کاربردهای آن. دسته: روانشناسی – مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 10 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه شرکت های صنعتی و تولیدی که […]
ترجمه مقاله بررسی میزان استرس در کارمندان زن شاغل در بخش خصوصی
عنوان انگلیسی مقاله: A Study on Stress Level of Women Employees in Private Sector عنوان فارسی مقاله: بررسی میزان استرس در کارمندان زن شاغل در بخش خصوصی. دسته: روانشناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 7 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه استرس همیشه یک […]
ترجمه مقاله بررسی رویکردی کاربردی به وفاداری نگرشی به نام تجاری
عنوان انگلیسی مقاله: Exploring a functional approach to attitudinal brand loyalty عنوان فارسی مقاله: بررسی رویکردی کاربردی به وفاداری نگرشی به نام تجاری دسته: اقتصاد – بازاریابی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 16 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه […]
ترجمه مقاله فلسفه آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی
عنوان انگلیسی مقاله: Philosophy of Education and the Growing Impact of Empirical Research عنوان فارسی مقاله: فلسفه آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن دسته: علوم تربیتی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ٢٢ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید […]
ترجمه مقاله اعتیاد به اینترنت در نوجوانان تایوانی-3407
عنوان انگلیسی مقاله: Sensation Seeking and Internet Dependence of Taiwan High School Adolescents عنوان فارسی مقاله: هیجان خواهی و وابستگی به اینترنت در نوجوانان دبیرستانی تایوانی. دسته: روانشناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١۴ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید خرید ترجمه مقاله چکیده […]
ترجمه مقاله تشخیص خشونت ویدئو با استفاده از تحلیل خصوصیات آرام-3786
عنوان انگلیسی مقاله: Violence Video Detection by Discriminative Slow Feature Analysis عنوان فارسی مقاله: تشخیص خشونت ویدئو با استفاده از تحلیل خصوصیات آرام. دسته: روانشناسی – فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ٩ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید خرید ترجمه […]
ترجمه مقاله ادراک زیر آستانه ای (subliminal perception)-3836
عنوان انگلیسی مقاله: ادراک زیر آستانه ای (ادراک بدون آگاهی) عنوان فارسی مقاله: subliminal perception -perception without awareness دسته: روانشناسی – عمومی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١۵ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید خرید ترجمه مقاله بخشی از ترجمه ادراک زیر استانه ای […]
ترجمه مقاله روان شناسی افراد-3935
عنوان انگلیسی مقاله: Psychology عنوان فارسی مقاله: روان شناسی افراد. دسته: روانشناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ٨ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه: سارا، دانشجوی سال سوم دانشکده در دو رشته علوم کامپیوتر و ریاضی بود. او به […]
ترجمه مقاله تشخیص عبارت گفته شده در زبان پرس و جوی Query-by-Example-4009
عنوان انگلیسی مقاله: Query-by-Example Spoken Term Detection For OOV Terms عنوان فارسی مقاله: تشخیص عبارت گفته شده در زبان پرس و جوی Query-by-Example برای عبارات OOV دسته: زبانشناسی – علوم اجتماعی – روانشناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١۵ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک […]
ترجمه مقاله روش‌های جدید در عقیده کاوی و تحلیل احساسات-4244
عنوان انگلیسی مقاله: New Avenues in Opinion Mining and Sentiment Analysis عنوان فارسی مقاله: روش‌های جدید در عقیده کاوی و تحلیل احساسات. دسته: روانشناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ٨ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه: عقاید دیگران در […]
ترجمه مقاله بهبود بازدهی یادگیری در مدارس – مدیریت مدارس-4647
عنوان انگلیسی مقاله: School-based Management: Reconceptualizing to Improve Learning Outcomes عنوان فارسی مقاله: مدیریت مبتنی بر مدارس؛ مفهوم سازی برای بهبود بازدهی در یادگیری دسته: روانشناسی – مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١٨ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید خرید ترجمه مقاله چکیده […]
ترجمه مقاله عملکرد خواندن و دستاورد در اوایل دوران کودکی در کنار دو زبانه بودن-4819
عنوان انگلیسی مقاله: Reading Performance and Academic Achievement in Early Childhood Bilingual and Monolinguals عنوان فارسی مقاله: مقاله ترجمه شده با عنوان عملکرد خواندن و موارد علمی دستاورد در اوایل دوران کودکی در کنار دو زبانه بودن دسته: روانشناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١١ جهت دانلود رایگان […]
ترجمه مقاله نظریه، روش، تجزیه و تحلیل و تفسیر نردبانی-4941
عنوان انگلیسی مقاله: Laddering theoy, method, analysis, and interpretation عنوان فارسی مقاله: نظریه، روش، تجزیه و تحلیل و تفسیر نردبانی دسته: اقتصاد فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۴٧ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه: اخیراً پژوهش بر روی ارزش […]
ترجمه مقاله مقایسه طرح شبکه اجتماعی و تصویرسازی شبکه فردی-5368
عنوان انگلیسی مقاته:A Comparison of Social Network Mapping and Personal Network Visualization عنوان فارسی مقاله: مقایسه طرح شبکه اجتماعی و تصویرسازی شبکه فردی. دسته: علوم اجتماعی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ٢١١ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه: این […]
ترجمه مقاله اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و اختلال افسردگی عمده (MDD)
عنوان انگلیسی مقاله: The role of major depression in neurocognitive functioning in patients with posttraumatic stress disorder عنوان فارسی مقاله: نقش افسردگی عمده، در عملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه. دسته: روانشناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 10 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه […]
ترجمه مقاله نظریه هوش چندگانه گاردنر
عنوان انگلیسی مقاله: The Introductory Study of Gardners Multiple Intelligence Theory, in the Field of Lesson Subjects and the Students Compatibility عنوان فارسی مقاله: مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر، در زمینه موضوعهای درسی و سازگاری دانش آموزان دسته: روانشناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 8 دانلود رایگان […]
ترجمه مقاله بررسی علم هیپنوتیزم
عنوان انگلیسی مقاله: ?What Is Hypnosis عنوان فارسی مقاله: هیپنوتیزم چیست؟ دسته: روانشناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 4 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه هیپنوتیزم دقیقاً چیست؟ هر چند تعاریف گوناگونی برای آن وجود دارد امّا انجمن روان شناسی آمریکا هیپنوتیزم را به عنوان «یک تعامل […]
ترجمه مقاله نیازهای بشر و بیشینه سازی مطلوبیت
عنوان انگلیسی مقاله: Human needs and utility maximization عنوان فارسی مقاله: نیازهای بشر و بیشینه سازی مطلوبیت دسته: اقتصاد – روانشناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 25 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله خرید ترجمه مقاله چکیده هدف – هدف این مقاله این ارائه جایگزین هایی برای تصور […]
ترجمه مقاله اختلال استرس پس از سانحه و اختلال افسردگی
عنوان انگلیسی مقاله: The role of major depression in neurocognitive functioning in patients with posttraumatic stress disorder عنوان فارسی مقاله: نقش افسردگی عمده، در عملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه. دسته: روانشناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 10 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله خرید […]
ترجمه مقاله مشکلات رفتاری اوتیسم
عنوان انگلیسی مقاله: Autism Behavior Problems عنوان فارسی مقاله: مشکلات رفتاری اوتیسم: (چه چیز موجبات طغیان کودک شما را فراهم می سازد؟) دسته: پزشکی – روانشناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 5 دانلود رایگان نسخه انگلیسی خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه تحقیقات زیادی درباره چگونگی رفتار افراد مبتلا […]
خلاقیت در مدارس
عنوان مقاله انگلیسی: Creativity in Schools عنوان ترجمه شده: خلاقیت در مدارس مجله علمی: Procedia – Social and Behavioral Sciences رشته: علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 13 (همراه با فهرست منابع و فهرست مطالب) چکیده کودکان مبتکر و خلاق در سیستم های آموزشی مهم هستند. دانشمندان خلاقیت را به […]
رابطه هوش هیجانی و خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی
عنوان مقاله انگلیسی: The Effect of Emotional Intelligence and Its Components on Creativity عنوان ترجمه شده: تأثیر هوش هیجانی و مؤلفه هایش بر خلاقیت رشته: علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 10 (همراه با فهرست مطالب و فهرست منابع) چکیده هدف از این مقاله پیش بینی کردن خلاقیت و مؤلفه […]
خلاقیت زبانی و تصویری دانش آموزان دبیرستانی
عنوان مقاله انگلیسی: Verbal and figural creativity in contemporary high-school students عنوان ترجمه شده: خلاقیت زبانی و تصویری در دانش آموزان دبیرستانی معاصر رشته: علوم تربیتی، روانشناسی تعداد صفحات فایل ترجمه: 16 (همراه با فهرست مطالب و فهرست منابع) چکیده بررسی حاضر بر اساس این حقیقت بنا شده است که پژوهش‎های بی‎شماری ثابت کرده‎اند که […]
اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی
0.78 مگابایت 11000 تومان خرید محصول عنوان مقاله: اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی دسته: پایان نامه، روانشناسی عمومی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 280 چکیده در قرن حاضر، نارساخوانی یکی از مباحث چالش برانگیز آموزش و پرورش ویژه به شمار می رود. به اعتقاد پاره […]
پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته
3.15 مگابایت 14000 تومان خرید محصول عنوان مقاله: پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته دسته: پایان نامه, ادبیات فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 210 چکیده این پایان نامه به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی […]
احساس کودکان از تاثیرشان بر خریدها: نقش الگوهای ارتباط پدر و مادری
دسته: دکترا فرمت فایل: doc حجم فایل: 161 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 مقاله ترجمه شده رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان احساس کودکان از تاثیرشان بر خریدها: نقش الگوهای ارتباط پدر و مادری چکیده اجتماعی شدن کودکان به نظر می رسد که در حال شکل گرفتن در یک محیطی اجتماعی فرهنگی که الگوهای […]
برقراری روابط عاطفی بین دانش آموزان و معلمان و تأثیر آن بر فراگیری دانش آموزان
دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 برقراری روابط عاطفی بین دانش آموزان و معلمان و تأثیر آن بر فراگیری دانش آموزان چکیده پس از 30 سال تدریس همراه با عشق و علاقه تنها مسئله ای که ذهنم را مشغول کرده و باعث تکدر خاطرم شده […]
ارتباط ورزش با افسردگی
قیمت: 165000 ریال موضوع: پایان نامه ارتباط ورزش با افسردگی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فهرست مطالب مقدمه تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش 1 فصل اول بخش اول: نقد عملکرد ورزشی 6 الف- عملکرد خوب و بد 7 ب- عملکرد خوب، باخت 7 ج- عملکرد ضعیف، برد 8 د- عملکرد ضعیف، باخت 8 بخش دوم: […]
معلمان و چشم انداز
دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 معلمان و چشم انداز قیمت فایل فقط 12,000 تومان مقدمه تعلیم و تربیت و برعهده گرفتن آن و در واقع معلمی مسؤولیتی است که بدور از اغراق و گزافه گویی مقدس تر و مهم تر از آن را نمی […]
نقش اخلاق در روابط زوجین
دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 نقش اخلاق در روابط زوجین قیمت فایل فقط 14,000 تومان چکیده برای خانواده که اولین مکتب تربیت اجتماع می باشد، اسلام راهنمایی های سودمندی دارد و قوانین و دستورات جالبی وضع شده است، این دستورات حیات بخش، نظم و […]
طبقه بندی سبک یادگیری یادگیرنده با توجه به IQ و استرس
عنوان انگلیسی مقاله: Learners’ Learning Style Classification related to IQ and Stress based on EEG عنوان فارسی مقاله: طبقه بندی سبک یادگیری یادگیرنده با توجه به IQ و استرس بر مبنای EEG دسته: آموزش و روانشناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله […]
بازاریابی پارتیزانی (GUERRILLA MARKETING)-3734
دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 247 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 بازاریابی پارتیزانی (GUERRILLA MARKETING) چکیده امروزه در بازارهای گوناگون کسب و کار، تمرکز زیادی بر بهبود کارایی و اثربخشی تلاشهای بازاریابی وجوددارد. شرکتها در جستجوی روشهایی نوین برای انجام بهینه این وظایف خطیر در راستای کاهش هزینه ها و افزودن ارزش به […]
ایدئولوژی اخلاقی حمایت کننده جهت کاربردهای مناسب آن
عنوان انگلیسی مقاله: Underpinning Appropriate Application Work Life Balance: What DO You Mean? The Ethical Ideology عنوان فارسی مقاله: ایدئولوژی اخلاقی حمایت کننده جهت کاربردهای مناسب آن دسته: روانشناسی – علوم رفتاری فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 29 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه این مقاله به […]